Karin KRÁĽOVÁ, OD ORNAMENTU K ABSTRAKCII

23.10.2012 – Karin KRÁĽOVÁ, OD ORNAMENTU K ABSTRAKCII